Dịch vụ phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường

Bên cạnh dịch vụ thu thập dữ liệu, nằm trong gói dịch vụ nghiên cứu trọn gói SESOMR còn cung cấp gói giải pháp phân tích dữ liệu từ số liệu thu thập được của các bạn, bao gồm

+ Làm sạch và nhập dữ liệu

+ Phân tích, lập biểu đồ- sơ đồ

+ Báo cáo

Để đi tới được một bản báo cáo nghiên cứu marketing phù họp với mong muốn của nhà quản trị, thể hiện được các nội dung thông tin cần thu thập yêu cầu quá trình xác định mục tiêu nghiên cứu- câu hỏi nghiên cứu- lựa chọn phương thức và bộ câu hỏi khảo sát cần logic- thống nhất với nhau.

Trên thực tế chúng tôi đã từng nhận được các phiếu khảo sát được thiết kế không chu đáo, thiếu các dữ liệu cần thu thập dẫn đên lãng phí một phàn cuộc nghiên cứu.

Để khắc phục tình trạng này, các bạn có thể liên hệ để được tư vấn thiết kế nghiên cứu trước khi thực hiện khảo sát hoặc sử dụng Dịch vụ nghiên cứu trọn gói của SESOMR 

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lượng truy cập

  • 54561Đang xem:
  • 357Reads per month:
  • 37Visitors per day:

Bản đồ

Liên hệ

Mọi thông tin và nhu cầu, các bạn vui lòng liên hệ theo:
Điện thoại: 0993 62 66 86- 0962 23 61 86 
Email: seso.mrteam@gmail.com hoặc cuongnm.seso@gmail.com 
Website: www.sesomr.com
Được hỗ trợ bởi: SESO OPEN