Mạng xã hội và kỷ nguyên 4.0- Doanh nghiệp nhỏ vẫn còn nguyên cơ hội

Chúng tôi xin mượn một nghiên cứu trong quá khứ (gần đây) tại Anh để thấy xu hướng hội nhập và tận dụng mạng xã hội trong kinh doanh của các doanh nghiệp

Khảo sát thục hiện trên 267 doanh nghiệp

KInh doanh trong thời đại mạng xã hội, cơ hội cho nhiều doanh nghiệp nhỏ vươn lên và tiếp cận với khách hàng tiềm năng cùng thị trường ngách phong phú

 

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lượng truy cập

  • 46022Đang xem:
  • 794Reads per month:
  • 52Visitors per day:

Bản đồ

Liên hệ

Mọi thông tin và nhu cầu, các bạn vui lòng liên hệ theo:
Điện thoại: 0993 62 66 86- 0962 23 61 86 
Email: seso.mrteam@gmail.com hoặc cuongnm.seso@gmail.com 
Website: www.sesomr.com
Được hỗ trợ bởi: SESO OPEN